fbpx

Introducerea tarifului de mentenanță anuală a domeniilor .ro este anulată


Printr-un comunicat de presă, in cursul serii de joi, 26 ianuarie 2017, ministrul de Comunicații Augustin Jianu a declarat că introducerea tarifului de mentenanță anuală a domeniilor .ro începând cu iulie 2017 este anulată de ICI (din care face parte ROTLD), urmând a se stabili un nou calendar.

Acest anunț a venit ca răspuns la scrisoarea deschisă adresată către ROTLD de către 16 din cei 80 de registrarii parteneri printre care și Net Design SRL, care au cerut dezbatere publică cu privire la stabilirea tarifului de mentenanță.

Intenția inițială ROTLD era de a stabili un tarif de mententanță anuală pentru domeniile .ro achiziționate pe perioadă nedeterminată mai vechi de 5 ani, începând cu iulie 2017:

Introducerea tarifului de înregistrare și mentenanță anuală pentru domeniile .ro va intra în aplicare începând cu data de 01 Iulie 2017.

Stabilirea tarifului de înregistrare și mentenanță anuală reprezintă o cerință necesară pentru alinierea domeniilor “.ro” la politicile adoptate de toate țările din lume. În Europa, în mod treptat, toate țările au trecut la înregistrarea pe perioadă limitată de timp a domeniilor cod de țară și reînnoirea în cazul în care solicitantul dorește folosirea în continuare a numelui. Ultima țară din Europa care a trecut la plata taxei anuale la domenii este Slovenia, în urmă cu cca. 4 ani. În prezent, România este singura țară din Europa care nu a introdus un tarif de mentenanță anuală pentru domenii.

Stabilirea tarifului de înregistrare și mentenanță anuală este justificată de următoarele cerințe și reglementată, după cum urmează:

1. Așa cum se arată și în documentul “Speculative and Abusive Registration of Internet Domain Names – Draft Principles of a Code of Conduct” al Comisiei Europene din anul 2000, tariful de înregistrare și mentenanță anual este necesar pentru acoperirea costurilor inițiale de înregistrare, precum și pentru acoperirea costurilor zilnice de menținere în funcțiune a înregistrării, cum ar fi: costurile pentru sistemul de nameservere, costuri pentru sistemul de înregistrare, costuri pentru serverul WHOIS, costuri pentru serviciul de “help desk”, costuri de dezvoltare hardware și software, costuri de întreținere și service, precum și costuri pentru asigurarea unei mai bune securități.

2. Stabilirea tarifului de înregistrare și mentenanță anuală are de asemenea avantajul că va duce la deblocarea numelor de domenii “.ro”, care au fost înregistrate începând cu anul 1993, și care în prezent nu mai sunt folosite, fie că firmele ce le-au solicitat au dispărut, fie că persoana care le-a solicitat nu mai are nevoie de acele nume în prezent.

3. Tariful de înregistrare și mentenanță anuală a unui domeniu “.ro” se stabilește, la o valoare de referință pentru Registrul de domenii .ro și asigură atât serviciul de înregistrare cât și o perioadă de 5 ani de utilizare în condiții de securitate. După expirarea perioadei de 5 ani, se va achita anual o valoare de referință pentru Registrul de domenii .ro, necesară păstrării serviciului de utilizare a domeniului .ro în condiții de siguranță.

4. Pentru numele de domenii “.ro” înregistrate înainte de data de 01.07.2012, deținătorii dreptului de utilizare au obligația de a achita tariful de mentenanță anual în intervalul 01.07.2017-01.10.2017. Pentru domeniile “.ro” înregistrate în intervalul 01.07.2012 – 01.07.2017, tariful de mentenanță anual va fi achitat în momentul în care dreptul de utilizare a numelui de domeniu “.ro” este egal cu 5 ani de la data înregistrării.

Registrul Român de domenii .ro – RoTLD va transmite informații și instrucțiuni importante la adresa de e-mail a deținătorului dreptului de folosință cu privire la introducerea tarifului de înregistrare și mentenanță anuală pentru domeniile “.ro”.

ROTLD solicită în baza Regulilor de Înregistrare (Art. 20) și a Contractului de Înregistrare (Art. 4) de la www.rotld.ro ca deținătorii domeniilor .ro să verifice și să își actualizeze datele de contact cu ajutorul platformei de administrare domenii de la www.rotld.ro -> Administrare domenii.

La o întâlnire recentă stabilită de ROTLD împreună cu registrarii, în data de 18 ianuarie 2017. unde a participat și un reprezentant Net Design SRL, nu s-a stabilit nimic concret în ceea ce priveste noul tarif de mentenanță, precum nici tariful inițial de înregistrare.

În urma acestei convocări, registrarii au strâns semnături pentru adresarea unei scrisori care prevede mai multă transparență și organizarea de consultări publice:

”În 23 decembrie 2016 ROTLD a publicat online anunțul privind introducerea tarifului de înregistrare și mentenanță anuală pentru domeniile .ro începând cu 1 iulie 2017.

În 18 ianuarie 2017 ROTLD a organizat o întâlnire cu partenerii săi, companii de web hosting, prin care se înregistrează în jur de 60% dintre domeniile “.ro”. La această întâlnire ROTLD a comunicat pentru prima dată noile tarife de mentenanță și reguli de înregistrare pentru domeniile “.ro”.

Niciunul dintre partenerii prezenți la întâlnire nu a negat necesitatea introducerii unui tarif anual de mentenanță, acesta fiind un standard de facto în industrie.

În timpul întâlnirii, participanții au constatat că există mai multe puncte care trebuie discutate înainte de a stabili forma finală a introducerii tarifului anual de mentenanță. Partenerii ROTLD au oferit feedback extrem de valoros, cum ar fi:

– Tariful de 39 euro + TVA pentru înregistrarea unui domeniu pe 5 ani, în loc de 7,8 euro + TVA pe 1 an este o măsură neobișnuită în industrie și care face mai puțin accesibile domeniile .ro
– Încărcarea extraordinară care se creează pe departamentele de plăți și suport ale ROTLD si ale partenerilor în ziua de 1 octombrie a fiecărui an, când ar fi termenul limită de plată pentru mentenanța tuturor domeniilor .ro înregistrate până la data de 1 iulie 2012. Reprezentații ROTLD au estimat un număr de 300,000 de domenii pentru care se va achita tarif anual de mentenanță în perioada 1 iulie – 1 octombrie 2017.

În acest moment sunt peste 900,000 de domenii .ro înregistrate. Impactul deciziei ICI este unul major asupra tuturor utilizatorilor de domenii „.ro” și asupra multor categorii de companii din industria online.
Din aceste motive solicităm Consiliului de Administrație al ICI să aloce o perioadă de minimum 3 luni pentru consultări publice cu partenerii ROTLD, asociații profesionale din IT&C, presă și utilizatori de domenii “.ro”.

În urma acestei solicitări, comunicatul de presă este următorul:

“Având în vedere programul legislativ al Guvernului pentru perioada 2017-2020 și lista priorităților legislative ale Guvernului României pentru prima sesiune parlamentară a anului 2017, ce prevede un proiect de lege privind administrarea Domeniului de Nivel Superior „.ro”, Ministrul Comunicațiilor și Societății Informaționale a mandatat membrii Consiliului de Administrație ai Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI) să anuleze hotărârea Consiliului de Administrație ICI cu privire la implementarea serviciului de înregistrare și mentenanță a domeniilor „.ro”.

În ședința Consiliului de Administrație al ICI de astăzi, 26 ianuarie a.c., Consiliul a decis anularea hotărârii anterioare cu privire la implementarea serviciului de înregistrare și mentenanță a domeniilor „.ro”.

Prin scrisoarea deschisă adresată Ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale, înregistrată cu nr. 505/25.01.2017 la Cabinetul Ministrului, un număr de 16 parteneri ROTLD au solicitat organizarea de consultări publice privind introducerea tarifului anual de mentenanță pentru domeniile „.ro”.

Din motive ce țin de stimularea economiei digitale precum și de buna funcționare a registrului domeniului de nivel superior, considerăm că este necesară reglementarea modului de administrare și funcționare a acestuia, în vederea asigurării unui cadru transparent, coerent și unitar care să stea la baza operării domeniului .ro în interes public.

Ținând seama de cele menționate, anunțăm următorul calendar privind consultarea publică:Luni 30 ianuarie 2017 – publicarea pe website-ul MCSI a unui chestionar referitor la principiile ce vor sta la baza reglementării. Răspunsurile la întrebări și orice alt punct de vedere vor fi transmise prin intermediul chestionarului online până la data de 28 februarie 2017. Proiectul de lege va fi redactat de către un grup de lucru inter-instituțional, pornind de la punctele de vedere primite.

În luna iulie 2017, ministerul va publica spre consultare proiectul de lege. Proiectul va rămâne în consultare publică pentru cel puțin 30 de zile, timp în care ministerul va organiza cel puțin o dezbatere la sediul MCSI pe marginea proiectului de lege.

Urmare a procesului de consultare publică ministerul va prezenta forma finală a proiectului de lege în Guvern, în luna septembrie 2017″.

Prin urmare, nu se modifică procedura de înregistrare a domeniilor .ro la data de 1 iulie 2017, noul calendar fiind următorul:

30 ianuarie 2017: MCSI va publica pe website un chestionar online referitor la principiile ce vor sta la baza reglementării.
28 februarie 2017: termenul până la care pot fi transmise răspunsurile la întrebări și orice alt punct de vedere.
martie-iulie 2017: un grup de lucru inter-instituțional, redactează un proiect de lege pornind de la punctele de vedere primite.
iulie 2017: ministerul va publica spre consultare proiectul de lege care va rămâne în consultare publică pentru cel puțin 30 de zile.
iulie-august 2017: ministerul va organiza cel puțin o dezbatere la sediul MCSI pe marginea proiectului de lege.
septembrie 2017: urmare a procesului de consultare publică ministerul va prezenta forma finală a proiectului de lege în Guvern.

În acest moment, orice persoană sau instituție poate achizitona un domeniu .ro prin intermediul Net Design SRL (mxhost.ro) în două modalități: anual ( 9.9 euro+TVA – înregistrat pe registrar, oferit către client cu titlu de închiriere) sau pe perioadă nedeterminată – (36.9 euro+TVA, atâta timp cât ROTLD nu va introduce o taxă de mentenanță, (înregistrat pe datele clientului).

 

 


Lasa un mesaj