fbpx

Cum instalez Elasticsearch?

 

 


Elasticsearch este un motor de cautare si analiza distribuit, gratuit si deschis
pentru toate tipurile de date, inclusiv textuale, numerice, geospatiale,
structurate si nestructurate. Elasticsearch este construit pe Apache Lucene
si a fost lansat pentru prima data în 2010 de Elasticsearch N.V. (acum cunoscut
sub numele de Elastic). Cunoscut pentru API-urile REST simple, natura distribuita,
viteza si scalabilitatea, Elasticsearch este componenta centrala a Elastic Stack,
un set de instrumente gratuite si deschise pentru ingestia, îmbogatirea, stocarea,
analiza si vizualizarea datelor. Denumit în mod obisnuit ELK Stack (dupa
Elasticsearch, Logstash si Kibana), Elastic Stack include acum o bogata colectie
de agenti de transport usor cunoscusi sub numele de Beats pentru trimiterea datelor
catre Elasticsearch.

Se intra pe server in SSH (xShell, putyy) si se instaleaza serviciul

rpm –import https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
Ulterior : nano /etc/yum.repos.d/elasticsearch.repo se adauga

[elasticsearch-7.x] name=Elasticsearch repository for 7.x packages
baseurl=https://artifacts.elastic.co/packages/oss-7.x/yum
gpgcheck=1
gpgkey=https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch
enabled=1
autorefresh=1
type=rpm-m

Se ruleaza comanda:
yum -y install elasticsearch-oss

cp -pv /etc/elasticsearch/jvm.options /etc/elasticsearch/jvm.options.original

Se adauga:
nano /etc/elasticsearch/jvm.options
#-Xms2g
#-Xmx2g
# Se setează la o optime din memoria RAM
-Xms512m
-Xmx512m

systemctl enable –now elasticsearch
systemctl status elasticsearch
Se verifica daca elasticsearch ruleaza prin : curl http://127.0.0.1:9200

Pentru a seta Elasticsearch sa ruleze in Magento este necesara logarea in Admin
Stores > Settings > Configuration > Catalog > Catalog Search
In lista Search Engine se selecteaza versiunea de Elasticsearch

Se poate verifica conexiunea apasand butonul Test Connection

Dupa ce Elasticsearch a fost setat este necesara o reindexare cat si Page Cache refresh/reimprospatare
Cache-ul se poate reimprospata din Admin > Settings > Cache Management
Reindexarea se face ruland una din urmatoarele comenzi in SSH:

bin/magento indexer:reindex catalogsearch_fulltext
bin/magento indexer:reindex

Comenzile in SSH nu se ruleaza cu root ci cu userul aferent

 

Was this article helpful?

Related Articles